Mate40E 4G 8+128G黑  (暂时下架)
 Mate40E 4G 8+128G银  (暂时下架)
 Mate40E 4G 8+128G白  (暂时下架)
 Mate40E 4G 8+256G白  (暂时下架)
华为Mate40E麒麟990E芯片,超感知徕卡影像,68°曲面屏;华为新品上市 查看详情
 Mate40E 4G 8+256G黑  (暂时下架)
 Mate40E 4G 8+256G银  (暂时下架)

友情提示:如果二维码过小不好扫码,可以点击二维码图片查看大图